Poslání a cíle

Cílem této služby je navazování kontaktů a poskytování služeb Harm reduction v cílové skupině, to je služeb a opatření, která snižují následky rizikového způsobu života. Služba se věnuje šíření informací a poradenství mezi převážně klientkami, které poskytují sexuální služby za úplatu. Cílem služby je změna v chování klientek, směrem k méně rizikovému způsobu života a tím prevence infekčních a pohlavně přenosných onemocnění(HiV, syfilisu, VHB, VHC, kapavky) a následně principu ochrany veřejného zdraví. Základními kritérii služby jsou aktivní vyhledávání, nízkoprahovost, zajištění anonymity klientek a podpora motivace ke změně rizikového chování.

Principy programu 

Hlavní principy terénní sociální práce jsou:

  • anonymita,
  • bezplatnost,
  • respekt k důstojnosti, lidským právům, k právu na vlastní rozhodnutí

 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue