Poslání a cíle

Cílem této služby je navazování kontaktů a poskytování služeb Harm reduction v cílové skupině, to je služeb a opatření, která snižují následky rizikového způsobu života. Služba se věnuje šíření informací a poradenství, mezi převážně klientkami, které poskytují sexuální služby za úplatu. Cílem služby je změna v chování klientek, směrem k méně rizikovému způsobu života a tím prevence infekčních a pohlavně přenosných onemocnění(HiV, syfilisu, VHB, VHC, kapavky). Služba tak přispívá k principu ochrany veřejného zdraví. Základními kritérii služby jsou aktivní vyhledávání, nízkoprahovost, zajištění anonymity klientek a podpora motivace ke změně rizikového chování.

Principy

Hlavními principy terénní práce jsou anonymita, bezplatnost, respekt k důstojnosti, lidským právům, k právu na vlastní rozhodnutí.

 Cílové skupiny

   
 •      osoby, které vedou rizikový způsob života
 •      ženy poskytující sexuální služby za úplatu
 •      zákazníci těchto osob
 •      provozovatelé klubů, barmani/ky a jejich okolí 

Co nabízíme?

 • prevence pohlavně přenosných nemocí – kondomy, lubrikační gely na bázi vody, kapesníčky pro intimní hygienu, menstruační soft tampony (houbičky)
 • informace o HIV/AIDS a ostatních pohlavně přenosných nemocech
 • vše o bezpečném sexu
 • výměna injekčních setů, materiál ke snížení zdravotních rizik (vodičky, dezinfekce, filtry…)
 • doprovod a poradenství v sociálních zdravotních a osobních problémech
 • testování screeningovými testy z kapilární krve na HIV, žloutenky(hepatitidy) B,C a syfilis
 • zprostředkování testování na ostatní pohlavně přenosné choroby
 • kontakty na instituce a zprostředkování léčby nebo návazné pomoci
 • zprostředkování vyšetření ve zdravotnickém zařízení 

 

Tuto službu zajišťujeme:

Každý čtvrtek:     14.00-22.00 v terénu nebo osobně v prostorách multifunkční místnosti v Českém Krumlově.

 

Pracovníci

Mgr. Daniel Jambrikovič – vedoucí projektu Streetwork, streetworker

Mgr. Viktorie Kušnirenková - ter. soc.pracovník

Bc. Eva Koudelková

 

Kontakt

Adresa: Špičák 114, 381 01 Český Krumlov

Telefon: 739 310 379, 736 634 126

e-mail: kcentrum@icmck.cz

 


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue