Projektové pracoviště Streetwork a jednotlivé souvislé projekty, které pod toto pracoviště organizačně patří (TP Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice, TP Viktorie, Odborné sociální poradenství) jsou pravidelně finančně podporovány těmito partnery:

1.Městem Český Krumlov z rozpočtových prostředků města Český Krumlov prostřednictvím rozpočtu CPDM o.p.s.

2.Jihočeským krajem z prostředků státního rozpočtu MPSV ČR a ze samostatných dotačních programů Jihočeského kraje

3.Úřadem vlády ČR z dotačního programu protidrogové prevence

3.Městem Kaplice 

Přesný přehled finančních podporovatelů CPDM a jeho pracovišť a projektů je za finanční rok vždy uveden ve výroční zprávě o činnosti CPDM za příslušný rok. Výroční zprávy jsou k dispozici na webu CPDM www.cpdm.cz            


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK