S klienty uzavíráme dvojí typ dohod, dle poskytovaných služeb:

  1. Ústní dohodu o využívání služeb – ústní dohodu uzavíráme s klienty využívající HR služby(záznam o ústní dohodě) - jedná se většinou o jednorázové služby s jasným cílem - klient poskytne anonymní kód nebo jinou identifikaci. O ústní dohodě je vypracován záznam do denního výkazu a na konci je provedeno vyhodnocení poskytnuté služby.

      2. Individuální plán klienta

        a) anonymní (pod kódem klienta- záznam o dohodě nebo indiv.plán)

        b) s poskytnutím osobních údajů- tzv.kontrakt  nebo plán s jiným konkrétním

            cílem. (např. doporučení do léčby)*   


     * Pokud se jedná o anonymní individuální plán, je specifikován cíl na základě přání klienta a  klient je veden nadále pod anonymním kódem. Pro strukturovanější péči a některé úkony poskytovaných služeb se jedná o individuální plán s poskytnutím osobních údajů. Ten je zpracovaný společně s klientem, včetně definice cílů a klientovy zakázky. Tato individuální dohoda - kontrakt se uzavírá při definování cíle poskytování služby a je revidován při pravidelné spolupráci s klientem, který dochází v předem určeném čase na určené místo, nebo do prostoru multifunkční místnosti. Tématem individuálního kontraktu, může být například nástup do léčby, stabilizace stavu klienta, psychologická podpora při náročných životních situacích apod. Plán je, dle potřeby na cca. jeden až několik měsíců. Pak jsou cíle znovu přehodnoceny po cca. půl roce a plán, buď upraven na další období nebo podle konkrétní situace a přání klienta ukončen. Plán může být také ukončen pracovníky terénního programu po dosažení cíle v individuálním plánu a uplynutí smluvené doby trvání kontraktu nebo porušení dohodnutých pravidel  nebo pravidel programu.


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue