Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí pomoc s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního problému a aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v těchto oblastech:


Sociálního systému Čr.

Kde a na co můžete žádat nebo na co máte nárok v rámci sociálního systému.

Finanční, dluhové a rozpočtové problematiky
Vysvětlíme Vám, jaká práva a povinnosti máte, ať jste dlužník (někomu dlužíte) či věřitel (někdo dluží Vám). Podáme Vám informace o insolvenčním zákonu a pomůžeme Vám zvládnout Vaše dluhy.


Pracovně právní vztahů a zaměstnávání osob
Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, jak jednat v případě nezaměstnanosti a potřeby rekvalifikace.

Bydlení 
Seznámíme Vás se závazky a právy, ať už bydlíte v nájemním, soukromém či družstevním bytě. Pomůžeme Vám řešit problémy spojené se vznikem, zánikem a změnami nájemních smluv, právech a povinnostech pronajímatele, úpravách cen služeb. Odpovíme na Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého pobytu.

Majetkoprávních vztahů a náhrady škody
Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů, o náležitostech dědictví, smluv.


Ochrany spotřebitele
Sdělíme Vám jak uplatnit reklamace výrobků a služeb a seznámíme Vás s Vašimi právy a povinnostmi. 

Právního systému  ČR
Zasvětíme Vás do pramenu práva a právních vztahů v ČR.

Občanského soudního řízení
Pomůžeme Vám se sepsáním žaloby, vysvětlíme systém soudů a sdělíme nutné informace v případě exekucí.

Veřejné správy
Jak si zařídit živnostenský list, jak se odvolat proti přestupkům.


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK