POKUD jsi s našimi službami nespokojen, můžeš si stěžovat!

 

Vyřizování stížností ze strany uživatelů –postup

Postup podávání stížností na služby námi poskytující:

  1.  Klient se se svou stížností obrací na pracovníka zařízení, který má aktuálně službu. Pracovník je povinen vyřídit stížnost ústně a  nahlásit též vedoucímu programu. Učiní o stížnosti zápis do Denní knihy mimořádných záznamů.

    Pokud se jedná o stížnost na někoho z personálu, stížnost se podává přímo vedoucímu zařízení nejlépe písemnou formou – o tom je pořízen zápis do Denní knihy mimořádných záznamů

  2. Vedoucí zařízení není povinen se ke stížnosti vyjádřit ihned, nejdéle však do 14 pracovních dnů a to písemně, vše je dokumentováno. (Denní kniha mimoř.zápisů a složka stížnosti v el.podobě.)

  3. Pokud ani pak nedojde ke shodě, může se vedoucí, případně klient obrátit na ředitele CPDM o.p.s. a ten stížnost prošetří osobně.

                                          

   Stížnosti je možné podat:

   a) buď osobně (zaměstnanec pořídí zápis o stížnosti) nebo b) písemně (e-mailem nebo písemný vlastní zápis).

    

   Postup při podávání stížností je také zveřejněn v multifunkční místnosti.

    

   Postup při podávání stížností je také viditelně vytištěn  před a v multifunkční místnosti.

    

   Stížnost je možno podat i anonymně - do poštovní schránky v budově označené CPDM o.p.s., emailem na adresu streetwork@cpdm.cz, emailem přímo řediteli CPDM o.p.s. – cpdm@cpdm.cz. Ředitel se ke stížnosti vyjádří písemně do 1 měsíce od data podání stížnosti.

   Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnosti nemusí být brán zřetel.


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue