Cíle programu

Cílem této sekundární a terciární služby je navazování nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction (to je minimalizace následků rizikového chování uživatelů návykových látek), šíření osvěty mezi rekreačními uživateli návykových látek, snaha o změnu v chování klientů směrem k méně rizikovému užívání návykových látek a poskytování vyvážených informací o problematice. Základním rysem přístupu je aktivní vyhledání, nízkoprahovost služby, zajištění anonymity klientů a podpora motivace ke změně rizikového chování.

Principy programu 

Hlavní principy terénní sociální práce jsou:

  • anonymita,
  • bezplatnost,
  • respekt k důstojnosti, lidským právům, k právu na vlastní rozhodnutí.

 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue