Cíle programu

Cílem této sekundární a terciární služby je navazování nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction, šíření osvěty mezi rekreačními uživateli návykových látek, snaha o změnu v chování klientů směrem k méně rizikovému užívání návykových látek a poskytování vyvážených informací o problematice. Základním rysem přístupu je aktivní vyhledání, nízkoprahovost služby, zajištění anonymity klientů a podpora motivace ke změně rizikového chování.

Principy programu 

Hlavní principy terénní sociální práce jsou:

  • anonymita,
  • bezplatnost,
  • respekt k důstojnosti, lidským právům, k právu na vlastní rozhodnutí.

 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha