Poskytuje tyto služby :

a) kontaktní práci

b) vstupní zhodnocení stavu klienta a potřebnosti služby

c) výměnný program s uživateli návykových látek

d) informační servis a poradenství v oblasti bezpečného  

    užívání návykových látek a rizik spojených s užíváním návykových látek

e) poradenství v sociální, zdravotní a právní problematice

f)  krizovou intervenci

g) sociální práci s asistenční službou(doprovod při vyřizování osobních

    záležitostí - například na úřadech)

h) základní zdravotní ošetření

i) zpředkování návazné pomoci v dalších institucích jako je .- středně a  

   dlouhodobá ústavní léčba, terapeutické komunity, odborná pomoc psychologa, psychiatra, právní poradenství, zdravotní péče, pomoc při hledání práce.

j)  orientační testy z moči na přítomnost metabolitů návykových

     látek (ve spolupráci s místně příslušným pracovištěm OSPOD a

      a souhlasem klienta)

k) orientační testování na infekční onemocnění(VHC,VHB,HiV,Syfilis).  

  

Součástí projektu je také osvětová činnost, besedy a semináře s drogovou problematikou a zvyšování informovanosti o prospěšnosti filozofie harm reduction u široké veřejnosti. Všechny poskytované služby jsou bezplatné.

 


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue