S klienty se vždy uzavírá individuální plán s poskytnutím osobních údajů - tzv.kontrakt a to s konkrétním cílem, kterého by mělo být dosaženo. Cílem může být např. doporučení do ústavní léčby, dlouhodobá stabilizace klienta, psychologická podpora a pomoc v náročné životní situaci,nebo vyřešení nějakého sociálního, nebo individuálního problému. Jednotlivé kroky k dosažení plánu, jsou součástí individuálního plánu. Plán prochází po určité době revizí a při tvorbě ind. plánu, je vždy brán v potaz osobní zájem klienta/uživatele služby a jeho potřeby.

Věškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue