Řěšení prostituce nebo co oči nevidí to srdce nebolí 

 

 

 

Obec Dolní Dvořiště má od května 2013 za 107 000,-kč na měsíc najmutou bezpečnostní agenturu HG, která má potírat prostitutky. Musím se přiznat, že v tomto postupu tzv. najímání bezpečnostních agentur na jiné skupiny lidí, spatřuji já osobně a myslím i většina lidí co se snaží s těmito skupinami lidí pracovat do budoucna velký problém. Za prvé obec Dolní Dvořiště, jako taková leží těsně u hranic a to je její silná i slabá stránka, pokud se s těmito faktory místní představitelé vyrovnají a uvědomí si je, bude to výhra pro všechny, protože některé věci se určitě v budoucnu nezmění, kvůli najímaní bezpečnostních agentur a jde celkově o princip a podstatu takového jednání do budoucnosti.

 

Osobně pracuji mnoho let v oblasti Dolního Dvořiště s osobami poskytujícími sexuální služby na trase E-55, takže jsem oproštěn od romantických představ o této skupině, mám  daleko k tomu, abych toto chování obhajoval, ale naproti tomu i odsuzoval. V rámci služeb, které poskytuje terénní program „Viktorie“ s touto cílovou skupinou, je především poskytována prevence rizikového chování (testování HiV, hepatitid, onemocnění Syfilis)a současně programy harm reduction(minimalizace následků) pro uživatelky návykových látek a další doplňující služby. Důležitý je také pravidelný kontakt se skupinou. V průběhu naší praxe, tak mám i vlastní sledování a výzkumy přímo v této skupině, takže znám dobře prostředí i některé osudy těchto osob a myslím, že problematiku prostituce je třeba vidět z více pohledů.

 

První věc, která je na tomto podnikání obce Dolní Dvořiště problematická, je samo vymezení toho, kdo je a kdo není prostitutka a co je svou povahou poskytování těchto služeb. Osobně mám s tímto vymezením problém, protože ne všichni, co se tak jeví jsou automaticky prostitutky. V krajním případě se jím může stát kdokoli, kdo se takto bude jevit. To znamená, že každá žena, která se bude pohybovat na ulici a k někomu nasedne například do auta, bude pak automaticky považována za prostitutku (s cizí SPZ značkou je to pak jisté). Zpočátku to může být úsměvné, ale později to již taková sranda být nemusí..i agentura bude muset vykazovat „nějakou“ činnost, kromě toho, že si zaměstnanci sami občas jdou zahrát na automaty do herny. Osobně nechci zpochybňovat kompetence pracovníků agentury, ale nedělám si iluze o tom, jak dalece se budou tímto zabývat. Myslím, že již samo o sobě není v pořádku, že nějaká soukromá osoba(agentura) bude posuzovat a mít moc osoby natáčet a shromažďovat o někom materiály.  A v současnosti, jak už konkrétně vidíme i někoho pronásledovat. Co je svou povahou poskytování sexuálních služeb, je také velice sporné a těžko prokazatelné už z podstaty skutkové povahy takové činnosti. Kdo posoudí, kdy se jedná o prostituci a kdy už ne?! Pracovníci soukromé agentury?..jaké k tomu mají předpoklady, znalosti problematiky, osob a místa?? .

 

 Měli bychom si všichni uvědomit, že dnes jde o prostitutky a zítra to může být jiná skupina obyvatel. Například ti co nemají práci a jen tak zevlují po obci. Takže opět v Čechách typická úlitba někomu, asi spořádaným občanům, jako že se něco dělá a řeší se problém. Protože toto nás všechny pobuřuje, je to něco, co je vidět..někdo na koho si to můžeme dovolit,(kdo nemá právní zastoupení). To, že máme v obci herny, kasina, různé kluby..a armádu nezaměstnaných, to jaksi tolik nevadí..ale těch pár šlapek, co nám připomínají celé to divadlo současnosti, které se jako vždy hraje, tak ty nám vadí a pobuřují nás. Je to jakýsi negativ “naší úspěšné a dobré společnosti“. Musíme je eliminovat. Většina těchto osob měla problematické osudy a pohybují se a žijí na samém dně společnosti. Peníze musí dávat často jiným a jejich život by chtěl žít málokdo. V současnosti se setkáváme i s ženami, co takto živí děti nebo splácí dluhy, protože dobře placenou práci v regionu neseženou. Argument o kažení mládeže, myslím také neobstojí, protože si přece stačí v naší demokratické společnosti pustit tv a kouknout na internet a sexu a násilí, je všude co hrdlo ráčí. Takže typické řešení problémů od konce.

 A proč nejsou prostitutky vidět v Rakousku. Vidět na pohled nejsou, ale to neznamená, že nejsou, jen se to neodehrává na očích. Občas má někdo někoho ve sklepě a podobně, ale v neděli jdou všichni do kostela, vyznají se ze svých hříchů a je to vyřízeno. No a nutno dodat, že ekonomicky jsme na naší straně hranice pořád spíše kolonie se špatně placenou prací.

Takže, prostitutky samozřejmě nezmizí, jen se budou různě přeskupovat, hůř se s nimi bude pracovat a situace bude více nahrávat různým fašizujícím náladám ve společnosti, které jsou na postupu a hledají viníky současných problémů na zcela špatných místech.   

 

 

Mgr. Daniel Jambrikovič, 731 479 326

Pracoviště Streetwork Český Krumlov

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON