Historie pracoviště streetwork v ČK.

Kontaktní centrum pro drogovou závislost v Českém Krumlově, vzniklo v roce 1999. Služba pracuje v oblasti celého českokrumlovského regionu s mladeží a dospělými, kteří přicházejí nebo přišli do kontaktu s návykovou látkou jakéhokoli charakteru, ať jako prvokonzumenti, experimentátoři nebo osoby na droze již závislé. Další skupiny jsou rodiče, přátelé nebo vrstevníci těchto osob.

K-centrum ČK se v září 2003 změnilo na projekt „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“. Streetwork je momentálně terénní sociální služba, která je od 26.března 2007 také certifikovanou službou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Od roku 2008 funguje terénní program Streetwork ve všech dříve zavedených lokalitách a to ve městech Český Krumlov, Kaplice a obci Větřní. Od roku 2008 byl pak program rozšířen také na lokality v oblasti Lipenské nádrže (spádový region Českého Krumlova), které jsou tvořeny městy- Horní Planou, Loučovicemi, Frymburkem a Vyšším Brodem a také některými příhraniční lokalitami (Dolní a Horní Dvořiště, Studánky), které  jsou řídce osídlené a problematicky položené ,ale naznačují mnohé problémy se kterými se tyto místa v souvislosti s problematikou návykových látek potýkají.


 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK